Imatge corporativa Solumetrics

Home / / Imatge corporativa Solumetrics

Descripció

Realització de la imatge corporativa de Solumetrics, empresa de digitalització 3D remota d’alta precisió.

A partir del mesurament no invasiu i a distància d’objectes, edificis, estructures o plantes industrials produïm plànols 2D i models 3D amb gran precisió i detall .

Més seguretat i rapidesa, i menys interferències fan que aquesta tècnica sigui especialment aplicable en zones perilloses o inestables.

Detalls del projecte

  • CLIENT: Solumetrics
  • SERVEI: Corporatiu
  • DATA: Febrer 2006
Related Projects