Avís legal

Home / Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara [nomlloc] com un lloc web personal gestionat per Xavi Hernández Paisal amb DNI 36524856M en endavant, “el prestador”) amb domicili a c/ Francesc Samaranch, 3 de Molins de Rei.

Responsabilitat
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la manca de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de Cookies
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Protecció de dades personals
El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política antispam
El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol · licitades ia qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.
Per tant, el prestador garanteix a l’usuari a que sota cap concepte les dades personals recollides al lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. www.xavipaisal.com implementa com contramesura a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus double optin que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.
En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel · lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la mateixa comunicació.
A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar els fets com per sol · licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades
Per raons tècniques i de qualitat de servei, el lloc www.xavipaisal.com es troba allotjat en els servidors de l’empresa Arsys (política de privacitat).
Arsys es troba adherida als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520 / CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 va que les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

Google Analytics
Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). www.xavipaisal.com utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.xavipaisal.com. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.xavipaisal.com. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.